Velkommen til LARDAL

Historiske drypp fra Lardalskogene - 2

Serien med historiske drypp (Les 1.drypp Her) fortsetter med å sirkle rundt jubilumsboka LoT ga ut ved 50-års jubiléet i 1980, og Ivar Ketilssons artikkel om Lardalskogene i gammel og ny tid:
- " Levevilkårene for folket inne på skogen kan vi kanskje tenke oss til. Det ble nok oftest smått stell. Oppdyrket jord var det lite av. Myrslått og gode beiter berget nok 2-3 kuer og noen smånaut. I vann og elver og bekker var det fisk og i skogen vilt. Noen av de som husker lengst tilbake, og også husker det de hørte i sin ungdom, har fortalt meg om fiske- og viltrikdommen":
(Noe må tas med en klype salt tror jeg ;-)

-" Om høsten høgg vi hundrevis av tylfter med aure på bekken, fortalte en med merkbar overdrivelse." … " Fra Nøklestulen og nedover stod det 50-60 garn. Auren ble tatt hjem til bygda med kløvhester".
-“Storfugl lettet fra hver gran, får en inntrykk av og bjørnen var tallrikere enn elgen i våre dager.” … " Noe mer elg ble det etterhvert. Johannes Soløringen som antagelig var den siste som budde på Viern, skjøt, sammen med andre, elg ulovlig. Han måtte dra til Amerika hvor han fortsatte med børsa, fortelles det. Han skal ha vært jordelig god til å skyte."
-" Bjørn var det som sagt mye av. De siste ble skutt først i århundredet. Det lever ennå mange som har sett bjørn på Lardalskogene (1980 red.), og bjørnehistorier er det et utall av."
Så skriver han videre om at det er skapt et “bjørnekompleks” som har ført til at folk i stor grad har sett bjørn i sin egen fantasi lenge etter at den forsvant.

Tilbake til litt tidligere tider og hvordan skogen ble drevet slik Ketilsson beskriver det:

-" I Vestfold ble grunnlaget for Norges samling lagt. Her hadde Ynglingekongene skapt et rike som i 800 årene lå foran det øvrige splittede Norge. I Vestfold var den gamle kultur nådd høyest." …" Det var således trelasthandelen som bragte velstand til Vestfold og som, kan vi nesten si, samlet Norge (Alexander Bugge)." … " … det er trolig at tømmermangelen tidlig ble merkbar i de ytre distriktene og vi kan videre slutte at tømmeret etterhvert måtte hentes fra fjernere trakter, blant andre steder i Lågendalen med lardalskogene" … " I de følgende århundrene fikk skogen en stadig økende verdi. De gamle bruksrettene ble ubevisst eller med hensikt forvekslet med eiendomsrett – almenningen – skrumpet inn. En del ble også solgt og noe falt fra av andre årsaker. Etterhvert fikk således den katolske kirken hånd om betydelige skogarealer."

Vist 66 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder