Velkommen til LARDAL

Fellesmøte om kommunesammenslåing 28. august

Ordførerne i Lardal og Larvik har invitert til et felles formannskapsmøte torsdag 28. august 09.00 – 14.00. De skal møtes i lokalene hos Høyt&Lavt i Lardal for å komme et skritt videre i prosessen mot en ev. sammenslåing av de to kommunene, og møtet er åpent for publikum.

Selv om ingen endelige vedtak om felles framtid skal fattes på torsdag er det et veldig viktig møte! I løpet av dagen avgjøres det hvordan prosessen skal gå videre. Det viktigste er kanskje tempoet, og i hvilken grad, og hvordan, innbyggerne i begge kommuner skal involveres framover.

Jeg oppfordrer de som har mulighet til å møte opp på torsdag, for å vise de med reell makt over framtida vår at folk følger med også utenom valgdagen.

Vist 57 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder