Velkommen til LARDAL

Dagens drypp

Ukjent fotograf: Siljan historielag

Det var ikke bare enkelt å finne utkomme i bygdene for hundre år siden, fler og fler sleit med å forsørge familien, og hadde sett seg lei på eldgamle avtaler og dårlig betaling for innsatsen de var forpliktet til hos firmaet Treschow. Fagorganisering i skogbruket kan sies å ha startet her i Lardal, da 72 personer møtte fram i Kroken den første september 1910.

En drøy uke tidligere hadde Varden en notis der det kom fram at skogarbeidere fra flere bygdelag hadde gjort en “ærbødig henvendelse om bedring av arbeidsvilkårene”.

Godseier Treschows skogsarbeidere i bygderne Slemdal, Eidanger, Lardal og Brunlanes har i senere tid optat et arbeide for at faa forbedret sine snaue lønninger.

Den nye forstmester Hans Haug var ikke klar for dette, og endte med å møte kravene med å gjeninnføre straffetiltak for feilhogst og skader som bare hadde vært sovende regler en god tid. Det provoserte, og det var i Lardal det første møtet ble holdt, der folk ble enige om å risikere egen inntekt og nekte å arbeide uten en løsning på konflikten. Det var kimen som skulle til for at rundt 100 fler møtte på møtet i Siljan 7/9, og det som skulle bli kjent som “den første Siljankonflikten”. Men det var ikke bare Slemdølene og folk i Lardal dette angikk. Allerede tre dager etter reagerte skogarbeiderne sør i Treschows område. På Løvaas i Kvelde samlet 70 arbeidere fra Halle, Oklungen, Kjose og Farrisbygda seg:

For at danne Forening til Ivaretagelse av Skogarbeidernes Interesser.

Mer om saken kommer seinere. Dagens drypp avsluttes med en uttalelse fra Fritz Michael Treschow om folket i Lardal:

Lardølingene er en stolt slekt, som elsker sin bygd, en prima slekt forresten, men hardføre og stride. Det hadde også vist seg ved arbeiderurolighetene høsten 1910, da de var blandt de vanskeligste.

Kilde: Fra sluring til Biff. Siljan historielag 2010

Vist 87 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder