Velkommen til LARDAL

Om min tippoldefar Kjell Hansen Lofstad (1853 - 1934) fra Hellingsrud

At det var små kår også i Vestfold midt på 1800 tallet er et uomtvistelig faktum. Om ikke i samme omfang som i de karrige dalene så var det mange som bestemte seg for å legge ferden mot vest over havet også fra dette fylket. Min tippoldefar valgte selv å ”utvandre”, men for ham gikk ikke turen lenger enn til Undrumsdal.

Tippoldemor og tippoldefar på Lofstad i Undrumsdal. Det var små kår.

Tippoldefar var født på Hellingsrud i Svarstad 18. juli i 1853. Han var en blant syv søsken. To jenter og fem gutter. Alle var født mellom 1844 og 1859.

Her ligger Hellingsrud.

Hans bror Paul Hansen, senere Knapstad, var født i 1848. Han flyttet ut av bygden, til Knapstad i Undrumsdal. Dette må ha gitt mersmak for det skulle ikke gå lenge før broren Kjell valgte å gjøre det samme.

I Undrumsdal traff Kjell sin tilkommende frue, min tippoldemor Laura Marie. Hun var født i Hertug Guttormsgate i Tønsberg 12. mars i 1863. De to etablerte seg på småbruket Lofstad og fikk til sammen hele åtte barn. Tre jenter og fem gutter. Sist ut blant disse var Karl Ludvig født i 1908. Min oldemor Maren Sofie ble født i 1889.

Kjell døde i 1934 og det skulle ikke gå lenge før Laura Marie valgte å overdra gården til sin yngste sønn Karl Ludvig. Karl Ludvig beholdt denne til like etter krigen da han ønsket å selge. Ingen av hans brødre var aktuelle kjøpere og derfor bød muligheten seg for min farmor Marta Marie Flaatten gift Gjersøe som kjøpte og eide en periode fra slutten av 1940 tallet og til litt inn på 1950 tallet. Min far Arne Gjersøe, født i 1935, fikk derfor noen år som ung gutt i Undrumsdal. Ved farmors salg til Hans Heum gikk eiendommen dessverre ut av familien.

Tippoldmors “invitasjon” til sitt barnebarn og min farmor ved tippoldefar Kjells gravleggelse ved Undrumsdal kirke i januar 1935.

Det kan som en kuriositet nevnes at Kjells bror Kristoffer, født på Hellingsrud i 1850, ble bestefar til den ikke ukjente Erik Brofoss. Velrenommert makroøkonom som spilte en svært viktig rolle særlig under byggingen av etterkrigstidens Norge. Erik Brofoss var således tremenning til min farmor.

Når det gjelder Kjells mange etterkommere kan det nevnes at det også her finnes ”kjendiser”. Blant disse finner vi hans oldebarn og min fars tremenning Geir ”Bolla” Johansen, født i 1960. En ikke ukjent fotballpersonlighet fra Tønsberg.

Min tippoldemor Lura Marie på sine eldre dager. Hun bodde da sammen med sin sønn Hans oppunder Haugar i Tønsberg. Nær mange av sine slektninger. Hun døde i 1954.

Alle rettigheter til foto og tekst Hans Arne Westberg Gjesøe / “Montello Marketing”

Vist 618 ganger. Følges av 1 person.

Samtalen er stengt

Stengt av Hans A. W. G. (lørdag 3. januar 2015 kl 02).

Annonse

Nye bilder