Velkommen til LARDAL

Viser arkivet for februar, 2015

Lardal i framtida

Det er ikke mer enn et drøyt halvår igjen før vi skal gå til urnene og stemme, og i år blir det et helt spesielt valg for folk i mange små kommuner. Fra statlig hold legger Kommunereformen et sterkt press på oss i Lardal også, men det er ulike meninger om hvordan vi skal forholde oss til det.

I perioden siden siste valg har kommunestyret gjort en del vedtak som har stor betydning for retningen videre, og det har begrenset Lardals muligheter. Kort fortalt har det politiske flertallet først vedtatt å bli en del av et samarbeidsprosjekt mellom innlandskommunene i Vestfold, for deretter å bryte tvert med hele prosjektet da det ble tydelig at det var vanskelig å reservere seg mot en form for sammenslåing i nær framtid. Det kan synes som om det var et panikkvedtak, siden det ikke ble vurdert å utrede andre konstellasjoner i indre Vestfold. Det største alternativet er nå skrinlagt og Andebu, Stokke og Sandefjord har sammen søkt om sammenslåing. Lardal forsøkte aldri å bli en del av slike mer lokale alternativer. Eller man kan tolke det som at det store flertallet allerede hadde bestemt seg for at Lardal bør slås sammen med Larvik av hensyn til naturlig tilhørighet og antagelser om at det er hva folk i bygda vil. Det kan også tolkes som at alle andre enn Høyre og Venstre ikke hadde noe bevisst forhold til hva som skal skje framover. De andre er bare med på lasset?

Høyre hadde som eneste parti nevnt Larvik spesielt i lokalvalgsprogrammet sist og har stått på for den løsningen gjennom forslag og stemmegiving, mens Venstre gjennom løfter om å kjempe for lokaldemokratiet hele tiden underveis i perioden har stemt mot endelige vedtak før valget til høsten. De andre partiene ser ut til å være mer forvirret enn godt er.

Nå har Lardal i tillegg fått et nytt alternativ ved valget 2015. Lardal Tverrpolitiske Liste stiller og satser på hovedsaken at Lardal kan bestå som egen kommune. Så langt er det ikke mye informasjon å finne om LTL for oss som ikke bruker Facebook, men at det er en tydelig reaksjon på at mange ikke liker den måten det sittende kommunestyret har håndtert framtidsutfordringene til bygda vår på er jo helt klart.

Min oppfordring er at velgerne tenker nøye gjennom hva de vil for Lardal, og ser på helheten gjennom valgkampen som kommer. Uansett hvilken politiske grunnholdning man har bør man sjekke hva de ulike partiene faktisk tilbyr gjennom programmene som dukker opp utover våren. Les selv, orienter deg og ta et aktivt standpunkt til retningen Lardal og oss som bor her skal orientere etter i neste periode.

(Jeg er medlem i Venstre, men har skrevet dette som innbygger i Lardal. Sonen er ikke partipolitisk. Alle innlegg og vinklinger er velkomne!)

Spor

Alle foto: Sjur G. Hasselgård

Det er flott sporsnø i Lardal i disse dager. Nede i dalen er det bare noen få centimeter løs snø på frossen mark. Man ser lett hvor mus, rådyr, rev og naboenes katter har ferdes rundt husa i vinternettene. Litt oppe i høyden er det skiføre, og den gamle snøen er hard nok til å bære de store rovdyra også. Normalt er det bare gaupe man kan se spor etter i Lardal. Selv om det med javne mellomrom dukker opp en streifende ulv på vinteren her, er det mer krevende å finne spor etter den.

Med tanke på at det ble fotografert ulv på utlagt åte like ved en gård for noen uker siden, og at en ulvetispe ble skutt under lisensjakt sør i Siljan på tirsdag, har jeg vært ekstra oppmerksom de siste dagene. I går trodde jeg en liten stund at jeg hadde funnet et ferskt spor etter ulv.

Etter nærmere sjekk av området og sporene videre viste det seg at tre gauper har gått sammen sørover. Det viste seg også hva de var på jakt etter.