Velkommen til LARDAL

Viser arkivet for august, 2016

Sonen stenges

Origo pensjoneres og derfor avsluttes også denne sonen. Alt innhold vil fremdeles være tilgjengelig , men det vil ikke komme noe nytt, eller være mulig å kommentere lenger.

Det har vært hyggelig å formidle smått og noe litt større fra Lardal her. Det har vært alt fra hverdagsdetaljer til rovviltdebatt, historie, litt politikk og mange bilder – og jeg har satt pris på tilbakemeldinger. Jeg skal forsøke å sikre at historien om Nils Huset f.eks. blir lagret, og vurderer å skrive ut noe av innholdet så det finnes på papir.

Nå blir snart Lardal en del av storkommunen Larvik. Jeg håper at vi finner gode løsninger på fordeling av ressurser så det fremdeles kan være et godt tilbud av helsetjenester og aldersomsorg lokalt, og ikke minst at skole og barnehager blir ivaretatt. Tiden vil vise.

Takk for følget!