Velkommen til LARDAL

Viser arkivet for stikkord 2013

Godt nytt år!

Siste dag i året er det bart overalt, og selv om nedbøren som er meldt i de kommende dager skulle falle som snø i høyden er det ennå en liten stund til skiløypene er klare. Men en ting er sikkert – det blir skiføre før eller siden i Lardal, og vi kan by på flotte turmuligheter både i og utenfor løyper. Velkommen!

2013 startet med skiføre i høyden, og det lå også noe snø i dalbunnen. Det fikk vi nyte godt av da våren kom, for i motsetning til i nedre del av dalen var det ikke spesielt dyp tele i Lardal sist vinter. Våren kom seint her også, men forsinkelsen mot et normalår for bøndene var mindre her i Lardal enn i Larvik.

En viktig politisk sak for kommunens framtid ble tydeliggjort tidlig i januar. Andebu, Hof, Holmestrand, Re og Stokke offentliggjorde en samarbeidsplan der et av punktene gikk på å utrede en kommunesammenslåing. Lardal var ikke nevnt i det hele tatt, og i ØP kom det fram at ordfører Liv Grinde var overrasket, og at 5K-forhandlerne nærmest forutsatte at Lardal ville snu seg mot Larvik. Dette endte i en prosess der det til slutt ble flertall for å delta i den videre utviklingen av et formalisert samarbeid med de andre. Seinere på året tok Lardal også kontakt med Larvik for å kartlegge mulighetene i den retningen. Uansett hva man mener om veien videre er det viktig at politikerne og administrasjonen ikke sitter på gjerdet, men aktivt holder kontakt med de andre. Mye tyder på at et veivalg må tas i året som kommer. Jeg oppfordrer alle beslutningstakere til å fokusere på langsiktige hensyn, tverrpolitiske diskusjoner og ikke minst å innvolvere innbyggerne i prosessen.

Ungdommens kulturmønstring gikk av stabelen i begynnelsen av mars, og det var høyt nivå og stort engasjement å se fra bygdas unge. Det skyldes i stor grad frivillige krefter som drifter lag og foreninger, så ungdommen har miljøer med et aldersspenn å utvikle sine talenter i. En applaus til den oppvoksende slekt og alle som står på for å løfte dem fram!

Et par dager seinere knipset et viltkamera kongeørn på et reveåte nord i Lardal, og det er ikke ofte vi har besøk av ørn. Det er ikke ofte vi får besøk av ulv heller, men mot slutten av måneden ble det gitt fellingstillatelse, og en ulv ble felt i Vestfold for første gang på over 100 år. Det skapte naturlig nok endel debatt i kommentarfelt og sosiale medier. ØP´s Roger W. Sørdahl gikk hardt ut og kalte det en Skammens dag, mens andre nok klappet litt i hendene da jaktlaget gjennomførte oppgaven de var satt til på en effektiv måte. Inntrykket mitt er at folk her i Lardal har en ganske praktisk innstilling til saken, enten man heller mot færre eller fler rovdyr. Vi respekterer politiske vedtak og naboskapsfreden, og unner oss å lage humor av det: I Svarstad kan du kjøpe ….

Lardal har lite kriminalitet, men det har vært flere innbrudd og tyverier i år. En bobil med tyske turister ble beskutt en natt de sov ved fylkesgrensa på RV32. Kanskje er det grunn til å minne folk på at tidene endrer seg, og at vi må tenke oss om bedre når det gjelder låsing og lufting. Det er ikke mange år siden folk lot nøkkelen stå i bilen og hadde husnøkkelen under dørmatta hvis de i det hele tatt låste. Den tiden er dessverre forbi om man vil føle seg trygg, også her i bygda. Trist, men sant.

Mye tyder på nedfall fra verdensommet sørvest i kommunen i år! Søndag 8. september så en kamerat og jeg minst tre nedslag på et vann som ikke kan forklares på annen måte enn at det kom ovenfra. Jeg er fremdeles interessert i å høre om andre kan huske noe spesielt fra den helgen: Meteoritter i Lardal?Steiner slo ned i ...

Mye mer kunne vært nevnt. Dette er bare noen av sakene jeg har notert meg spesielt fra året som gikk. Jeg minner om at alle kan lage egne innlegg, legge ut bilder eller delta med kommentarer i sonen Lardal.

Godt nytt år!

Våren er her.

Det er mange ulike vårtegn, og vi har vel alle våre egne favoritter. Min favoritt er de første hestehovene :-)

Foto: Sjur G. Hasselgård

Her har jeg juksa litt, siden bildet er tatt et par hundre meter utenfor grensa, men det er de første jeg har sett med egne øyne her i dalen i år. Trekkfuglene lar vente på seg, men ringduene har kommet til skogholtet der de pleier å holde til, og meisene og gulspurven kvitrer og synger ivrig om dagen. Hvor duene finner mat nå er annen sak …

Legg gjerne ut dine egne bilder og historier fra våren i Lardal og omegn!