Velkommen til LARDAL

Viser arkivet for stikkord hellingsrud

Om min tippoldefar Kjell Hansen Lofstad (1853 - 1934) fra Hellingsrud

At det var små kår også i Vestfold midt på 1800 tallet er et uomtvistelig faktum. Om ikke i samme omfang som i de karrige dalene så var det mange som bestemte seg for å legge ferden mot vest over havet også fra dette fylket. Min tippoldefar valgte selv å ”utvandre”, men for ham gikk ikke turen lenger enn til Undrumsdal.

Tippoldemor og tippoldefar på Lofstad i Undrumsdal. Det var små kår.

Les mer…