Velkommen til LARDAL

Viser arkivet for stikkord hvarnes

En sjelden gjest. Vintererle - Motacilla cinerea

Vi kjenner alle linerla. Av alle våre småfugler er den blant de artene som flest kjenner igjen og kan navnet på. At den har noen langt sjeldnere slektninger i såerle, vintererle og gulerle er nok mer ukjent.

Foto: Sjur G. Hasselgård

På tur i Hvarnes her om dagen, få kilometer sørøst for Lardal, fikk jeg se et “linerlepar” som kom flyvende i karakteristiske buer over vannet mot leirplassen, men da de kom nærmere viste det seg at de var knallgule i bryst og buk. Ellers lignet de mye både i flukt og lyd, og de vippet med stjerten slik vi er vant til fra den svart/hvite linerla. Jeg var usikker, men jeg møtte en fuglekikker i området et annet år, og han fortalte at han hadde fått tips om at det skulle finnes gulerle der.

Derfor antok jeg at det var gulerler. Dessverre hadde jeg ikke fotoutstyr til å få gode bilder av dem, men etter ekstrem beskjæring og litt oppskarping fikk jeg to bilder som i det minste kunne hjelpe meg til å bestemme arten sikkert. Det viser seg at det var vintererler, og selv om de ikke er ekstremt sjeldne kan man knapt kalle det en vanlig art heller. Et anslag ligger på mellom 200 og 1000 hekkende par i Norge. Etter to døgn så jeg ikke mer til dem. Kanskje fløy de til Lardal for å bygge reir og få fram unger?

Beverhogst

Castor fiber er det vitenskapelige navnet på bever. At den er en dyktig fibergnager er det ingen tvil om. For noen dager siden startet en av de som bor på vestsida av Lågen helt syd i Lardal på arbeidet med å felle ei stor bjørk i Larvik, ca 50 meter tverrstrøms.

Foto: Sjur G. Hasselgård

De har ikke fått utdelt det skarpeste synet og hørselen fra naturens side, men dyktige på sitt felt er de utvilsomt. Målet med å jobbe seg gjennom ei bjørk med 50 cm. i diameter er å få tilgang til greiner og knopper, og når toppen havner under vann blir det en ekstra matpakke etter at isen har lagt seg.

Selv om beveren er en tilbakeholden art i kontakt med mennesker bryr den seg ikke om båter, bygninger ol. når den velger sine stier og trær. Den som felte bjørka er godt i gang med annet også, så laksefiskerne på strekningen valgte i helga å beskytte noen av de trærne som kan true gapahuken med hønsenetting, og å flytte båtene i opplag litt.