Velkommen til LARDAL

Viser arkivet for stikkord larvik

Folkemøte om framtidens kommunestruktur

Lardal kommune inviterer til det første folkemøtet om Lardals framtid onsdag 10. september. Mye kan tyde på at politikerne i bygda har det unødig travelt, og at et stort oppmøte i Huldrehallen onsdag kveld vil være et signal om at vi som innbyggere forlanger å ha et ord med i laget før det er for seint! La oss mobilisere slik vi er kjent for når noe står på spill.

Se kommunens hjemmeside:
Folkemøte om framtidens kommunestruktur

Sted: Huldrehallen i Svarstad
Tid: Onsdag 10. september kl. 18.30 – kl. 20.30

• Åpning ved ordfører
• Bakgrunn for og innhold i kommunereformen v/Fylkesmann Erling Lae
• Hva mener gruppelederne i Lardal? v/partigruppelederne
• Spørsmål/meningsutveksling/debatt under ledelse av oppnevnt ordstyrer
• Avslutning v/ordfører

En sjelden gjest. Vintererle - Motacilla cinerea

Vi kjenner alle linerla. Av alle våre småfugler er den blant de artene som flest kjenner igjen og kan navnet på. At den har noen langt sjeldnere slektninger i såerle, vintererle og gulerle er nok mer ukjent.

Foto: Sjur G. Hasselgård

På tur i Hvarnes her om dagen, få kilometer sørøst for Lardal, fikk jeg se et “linerlepar” som kom flyvende i karakteristiske buer over vannet mot leirplassen, men da de kom nærmere viste det seg at de var knallgule i bryst og buk. Ellers lignet de mye både i flukt og lyd, og de vippet med stjerten slik vi er vant til fra den svart/hvite linerla. Jeg var usikker, men jeg møtte en fuglekikker i området et annet år, og han fortalte at han hadde fått tips om at det skulle finnes gulerle der.

Derfor antok jeg at det var gulerler. Dessverre hadde jeg ikke fotoutstyr til å få gode bilder av dem, men etter ekstrem beskjæring og litt oppskarping fikk jeg to bilder som i det minste kunne hjelpe meg til å bestemme arten sikkert. Det viser seg at det var vintererler, og selv om de ikke er ekstremt sjeldne kan man knapt kalle det en vanlig art heller. Et anslag ligger på mellom 200 og 1000 hekkende par i Norge. Etter to døgn så jeg ikke mer til dem. Kanskje fløy de til Lardal for å bygge reir og få fram unger?

Lardal - med huet i lågasand?

Andebu, Re, Holmestrand, Hof og Stokke har offentliggjort at de sikter på en kommunesammenslåing. Lardal er ikke nevnt i det hele tatt.
Ordfører Liv Grinde sier til ØP at kommunen har vært tydelige på at Lardal kanskje vil være med, og er overrasket over at de ikke er med i planene.
Var Lardals administrasjon og politikere uforberedt på den prosessen ordføreren nå virker helt overrasket over? At Lardal kommune ikke kan bestå helt som før vet alle, og deler av administrasjonen er allerede satt bort til andre kommuner.
I følge ØP mener Liv Grinde at dette spørsmålet har vært diskutert over lengre tid og at diskusjonen vil være viktig når de skal bestemme seg for noe. Samtidig sier hun:

Vi må naturligvis bestemme oss raskt for hvilken retning vi velger å gå, men dersom vi bestemmer oss for sammenslåing, føler jeg meg trygg på at Lardal er ønsket i det fellesskapet.

Dette kan vanskelig forståes som annet enn en defensiv holdning, og hvordan skal denne retningen avgjøres raskt på demokratisk vis?
Ved kommunevalget i 2011 var partienes lokalvalgsprogram enten helt generelle, eller hadde ikke med temaet i det hele tatt, og ingen politikere kom på banen rundt noe av det viktigste Lardal må forholde seg til i nær framtid.

Enten man tror på fortsatt drift av Lardal som egen politisk enhet, eller om man mener at kommunen bør sammenslåes med andre – en felles holdning kan ikke utsettes mye lenger. Konkrete avtaler og detaljer kan fremdeles vente, men hvis Lardal ikke skal ende som en uønsket parasitt hos de større må fler enn ordføreren våkne, så vi ikke blir stående som husmenn med lua i hånda når verden endrer seg fortere enn vi liker.

Beverhogst

Castor fiber er det vitenskapelige navnet på bever. At den er en dyktig fibergnager er det ingen tvil om. For noen dager siden startet en av de som bor på vestsida av Lågen helt syd i Lardal på arbeidet med å felle ei stor bjørk i Larvik, ca 50 meter tverrstrøms.

Foto: Sjur G. Hasselgård

De har ikke fått utdelt det skarpeste synet og hørselen fra naturens side, men dyktige på sitt felt er de utvilsomt. Målet med å jobbe seg gjennom ei bjørk med 50 cm. i diameter er å få tilgang til greiner og knopper, og når toppen havner under vann blir det en ekstra matpakke etter at isen har lagt seg.

Selv om beveren er en tilbakeholden art i kontakt med mennesker bryr den seg ikke om båter, bygninger ol. når den velger sine stier og trær. Den som felte bjørka er godt i gang med annet også, så laksefiskerne på strekningen valgte i helga å beskytte noen av de trærne som kan true gapahuken med hønsenetting, og å flytte båtene i opplag litt.

Skofabrikken ØRNEN a/s

På slutten av 1950-tallet og muligens noen få år inn på 60-tallet, drev Skofabrikken Ørnen i Larvik sitt NOTLERI i Svarstad. Arbeiderne her, trolig mest damer, sydde klar overlæret til sko som skulle ferdigproduseres på fabrikken på Torstrand i Larvik.
Skinnet hadde helt sikkert blitt transportert opp dalen, hvor det ble sydd sammen til skoenes overlær. Ferdige produkter ble så fraktet ned til Larvik, hvor overlæret skulle syes sammen med såler etc.. Dette skjedde ennå mens kuene fritt gikk “midt” i Lågendalsveien på sin vandring etter godt beite.
Dessverre har jeg ikke fotografier av stedet disse notlerskene holdt til, ei heller vet jeg den nøyaktige lokasjonen til stedet. Kanskje lever det fortsatt folk som kan komme med utfyllende opplysninger.
Et spennende og forlengst avsluttet kapittel i næringsvirksomhetskjeden i Lardal.