Velkommen til LARDAL

Viser arkivet for stikkord tangane

Drenering og planering

Slik så det ut i dag rett nord for Tangane ved Steinsholt. Se mer i innlegget Landskapsforming.

Landskapsforming

Alle foto: Sjur G. Hasselgård

Av alle dyr på kloden er det bare beveren som nærmer seg mennesket i evnen til å endre et landskap helt. Vi har begge demmet opp, men menneskene har i tillegg drenert og planert for å få dyrkingsjord siden tidenes morgen. Med dagens maskiner kan vi gå drastisk til verks uten å sette mange hender i arbeid.

Like vest for fylkesveien, ved Vestre Moen i Styrvoll, skjer det store endringer nå. En gammel landskapsformasjon, skapt for tusenvis av år siden, blir fjernet for å skape bedre dyrkingsforhold og økt areal.

Foto: Sjur G. Hasselgård

Kart forteller at det heter Tangane sør i området, og det er lett å anta at det skyldes disse ryggene som ligger igjen etter at isen og vannet trakk seg tilbake i tidlige tider. Det er tunger i landskapet som mest består av sand, men som kan inneholde leire etter marine avsetninger også. På et utsnitt av landskapsformen fra Norges Kartverk ser vi tangen som en sjøhest opp ned midt i bildet.

Lokale folk har nok sett at denne ryggen ble snauhogd nylig. I de siste dagene har en gravemaskin fjernet stubber og røtter, og nå holder Thomas fra entrepenøren John Fadum på med å skave av matjordlaget på tilliggende jorder. Deretter blir vollen planert og brukt til å fylle de lavereliggende områdene før matjorda skyves tilbake som topplag. Resultatet blir et flatere jorde som ligger noe høyere enn før og derfor ikke er like utsatt for dreneringsproblemer og er mer lettdrevet. I tillegg øker arealet naturligvis.

Det er godt å se at det finnes driftige bønder som fremdeles satser for framtida her! Samtidig er det tankevekkende med et så stort inngrep i bygdas landskap. En ting er at det fører til nye siktlinjer og kanskje endrede vindforhold i lokalområdet, men det er også klart at et relativt uforstyrret leveområde for fugler, dyr og vekster nå forsvinner.

Bildeserie med 13 bilder — bla ved å trykke på pilene