Velkommen til LARDAL

Viser arkivet for stikkord vestfold

En sjelden gjest. Vintererle - Motacilla cinerea

Vi kjenner alle linerla. Av alle våre småfugler er den blant de artene som flest kjenner igjen og kan navnet på. At den har noen langt sjeldnere slektninger i såerle, vintererle og gulerle er nok mer ukjent.

Foto: Sjur G. Hasselgård

På tur i Hvarnes her om dagen, få kilometer sørøst for Lardal, fikk jeg se et “linerlepar” som kom flyvende i karakteristiske buer over vannet mot leirplassen, men da de kom nærmere viste det seg at de var knallgule i bryst og buk. Ellers lignet de mye både i flukt og lyd, og de vippet med stjerten slik vi er vant til fra den svart/hvite linerla. Jeg var usikker, men jeg møtte en fuglekikker i området et annet år, og han fortalte at han hadde fått tips om at det skulle finnes gulerle der.

Derfor antok jeg at det var gulerler. Dessverre hadde jeg ikke fotoutstyr til å få gode bilder av dem, men etter ekstrem beskjæring og litt oppskarping fikk jeg to bilder som i det minste kunne hjelpe meg til å bestemme arten sikkert. Det viser seg at det var vintererler, og selv om de ikke er ekstremt sjeldne kan man knapt kalle det en vanlig art heller. Et anslag ligger på mellom 200 og 1000 hekkende par i Norge. Etter to døgn så jeg ikke mer til dem. Kanskje fløy de til Lardal for å bygge reir og få fram unger?

Godt nytt år!

Siste dag i året er det bart overalt, og selv om nedbøren som er meldt i de kommende dager skulle falle som snø i høyden er det ennå en liten stund til skiløypene er klare. Men en ting er sikkert – det blir skiføre før eller siden i Lardal, og vi kan by på flotte turmuligheter både i og utenfor løyper. Velkommen!

2013 startet med skiføre i høyden, og det lå også noe snø i dalbunnen. Det fikk vi nyte godt av da våren kom, for i motsetning til i nedre del av dalen var det ikke spesielt dyp tele i Lardal sist vinter. Våren kom seint her også, men forsinkelsen mot et normalår for bøndene var mindre her i Lardal enn i Larvik.

En viktig politisk sak for kommunens framtid ble tydeliggjort tidlig i januar. Andebu, Hof, Holmestrand, Re og Stokke offentliggjorde en samarbeidsplan der et av punktene gikk på å utrede en kommunesammenslåing. Lardal var ikke nevnt i det hele tatt, og i ØP kom det fram at ordfører Liv Grinde var overrasket, og at 5K-forhandlerne nærmest forutsatte at Lardal ville snu seg mot Larvik. Dette endte i en prosess der det til slutt ble flertall for å delta i den videre utviklingen av et formalisert samarbeid med de andre. Seinere på året tok Lardal også kontakt med Larvik for å kartlegge mulighetene i den retningen. Uansett hva man mener om veien videre er det viktig at politikerne og administrasjonen ikke sitter på gjerdet, men aktivt holder kontakt med de andre. Mye tyder på at et veivalg må tas i året som kommer. Jeg oppfordrer alle beslutningstakere til å fokusere på langsiktige hensyn, tverrpolitiske diskusjoner og ikke minst å innvolvere innbyggerne i prosessen.

Ungdommens kulturmønstring gikk av stabelen i begynnelsen av mars, og det var høyt nivå og stort engasjement å se fra bygdas unge. Det skyldes i stor grad frivillige krefter som drifter lag og foreninger, så ungdommen har miljøer med et aldersspenn å utvikle sine talenter i. En applaus til den oppvoksende slekt og alle som står på for å løfte dem fram!

Et par dager seinere knipset et viltkamera kongeørn på et reveåte nord i Lardal, og det er ikke ofte vi har besøk av ørn. Det er ikke ofte vi får besøk av ulv heller, men mot slutten av måneden ble det gitt fellingstillatelse, og en ulv ble felt i Vestfold for første gang på over 100 år. Det skapte naturlig nok endel debatt i kommentarfelt og sosiale medier. ØP´s Roger W. Sørdahl gikk hardt ut og kalte det en Skammens dag, mens andre nok klappet litt i hendene da jaktlaget gjennomførte oppgaven de var satt til på en effektiv måte. Inntrykket mitt er at folk her i Lardal har en ganske praktisk innstilling til saken, enten man heller mot færre eller fler rovdyr. Vi respekterer politiske vedtak og naboskapsfreden, og unner oss å lage humor av det: I Svarstad kan du kjøpe ….

Lardal har lite kriminalitet, men det har vært flere innbrudd og tyverier i år. En bobil med tyske turister ble beskutt en natt de sov ved fylkesgrensa på RV32. Kanskje er det grunn til å minne folk på at tidene endrer seg, og at vi må tenke oss om bedre når det gjelder låsing og lufting. Det er ikke mange år siden folk lot nøkkelen stå i bilen og hadde husnøkkelen under dørmatta hvis de i det hele tatt låste. Den tiden er dessverre forbi om man vil føle seg trygg, også her i bygda. Trist, men sant.

Mye tyder på nedfall fra verdensommet sørvest i kommunen i år! Søndag 8. september så en kamerat og jeg minst tre nedslag på et vann som ikke kan forklares på annen måte enn at det kom ovenfra. Jeg er fremdeles interessert i å høre om andre kan huske noe spesielt fra den helgen: Meteoritter i Lardal?Steiner slo ned i ...

Mye mer kunne vært nevnt. Dette er bare noen av sakene jeg har notert meg spesielt fra året som gikk. Jeg minner om at alle kan lage egne innlegg, legge ut bilder eller delta med kommentarer i sonen Lardal.

Godt nytt år!

Fjordhester

Helt sør i Steinsholt har Marit Kristiansen fjordhester og i år er det en liten hingst som har kommet til verden. Hesten på veien er 2 år gammel fra samme mor, og den tredje vet jeg ikke noe om.

Ulvefelling i Lardal

I ettermiddag ble en ulv skutt i Lardal etter at det på kort varsel ble gitt tillatelse til å inkludere Vestfold i lisensjakta. Ulven var kommet fra Siljantraktene i Telemark da et jaktlag i Lardal felte ulven i 16-tida lørdag. 3 av 5 medlemmer i Rovviltnemda i Vestfold gikk inn for å tillate felling, og ikke mange timer seinere ble den skutt. SNO (Statens naturoppsyn) er på vei til stedet for å sjekke at alt har gått riktig for seg i følge Tønsberg Blad.
Trist og unødvendig slik jeg ser det.

Vinter i høyden

Foto: Sjur G. Hasselgård

Sør i Lardal er det nesten ikke snø nede i dalen, men i høyden har det kommet en del. Værmeldingen sier at vi har en kald periode i vente, så de som søker skiføre kan stole på Lardal framover! Ved Vindfjelltunet ligger det onsdag ca. 30 cm. snø, og i følge ØP kom det noe mer andre steder. Det vil bli kjørt opp løyper, men myrer og vann er ikke frosset til enda, så løypene som følger vei blir prioritert i første omgang. Velkommen til vinter hos oss i Lardal!

Bildeserie med 8 bilder — bla ved å trykke på pilene