Velkommen til LARDAL

Viser arkivet for stikkord gjødsel

Det merkes godt i nesa når bonden sprer gylle. God lukt når de har pløyd det ned.

Her spres overskudd fra det økologisk drifta fellesfjøset på Moen.