Velkommen til LARDAL

Viser arkivet for stikkord kommunesammenslåing

Folkemøte om framtidens kommunestruktur

Lardal kommune inviterer til det første folkemøtet om Lardals framtid onsdag 10. september. Mye kan tyde på at politikerne i bygda har det unødig travelt, og at et stort oppmøte i Huldrehallen onsdag kveld vil være et signal om at vi som innbyggere forlanger å ha et ord med i laget før det er for seint! La oss mobilisere slik vi er kjent for når noe står på spill.

Se kommunens hjemmeside:
Folkemøte om framtidens kommunestruktur

Sted: Huldrehallen i Svarstad
Tid: Onsdag 10. september kl. 18.30 – kl. 20.30

• Åpning ved ordfører
• Bakgrunn for og innhold i kommunereformen v/Fylkesmann Erling Lae
• Hva mener gruppelederne i Lardal? v/partigruppelederne
• Spørsmål/meningsutveksling/debatt under ledelse av oppnevnt ordstyrer
• Avslutning v/ordfører

Lardals framtid

I dag leste jeg Huldra nr.1 – 2014. Det er Lardal kommunes informasjonsavis som sendes ut til alle husstander. Det står ikke når redaksjonen ble avsluttet, men bladet havnet i min postkasse omtrent samtidig med at kommunestyret vedtok å starte prosessen mot en sammenslåing med Larvik. I spalten Ordføreren har ordet skriver Liv Grinde:

Den nye regjeringa har bestemt at en ny kommunereform skal gjennomføres. Hvordan kommunegrensene i Vestfold vil se ut framover har jeg i dag ikke noe svar på, men vi må være villige til å diskutere hva oppgavene til en framtidig bærekraftig kommune skal være.

Tåkeprat. Den nye regjeringa har ikke flertall på stortinget for en tvungen gjennomføring av en kommunereform i denne perioden, og hva basisoppgavene til en kommune består i defineres ikke av lokaldemokratiet.

Har Lardal en størrelse som tilsier at vi klarer framtidige oppgaver? Klarer vi å opprettholde gode tjenester til innbyggerne?

En veldig passiv innstilling. Hva med:
- Hvordan kan en kommune på Lardals størrelse ruste seg for å klare framtidige oppgaver?
- Hva skal til for å opprettholde gode tjenester? Er tjenestene vi tilbyr i dag gode nok?

Vi skal involvere innbyggerne i dette framover, slik at det vi kommer til å bestemme oss for blir godt forankra hos befolkningen i Lardal.

Det lyder vel og bra, men det er helt uten innhold. Når skal innbyggerne involveres, og hvordan?

Vedtaket i KS 25. februar er så langt jeg kan forstå et definitivt brudd med 6K, og det blir kun søkt om midler til prosessen fram mot en sammenslåing med Larvik. Det vil ikke bli noen utredning om hva som skal til for at Lardal skal kunne bestå som egen kommune lengst mulig, og det virker som flertallet nå forhaster seg. Det er ikke nødvendig å innlede forhandlinger med tanke på sammenslåing før neste kommunevalg. Da kan partiene fortelle velgerne hvor de står mht. Lardals framtid, og bare på den måten kan man hevde at Lardals framtid er forankra i folkemeningen.