Velkommen til LARDAL

Viser arkivet for stikkord nordicgarden

Store volum

Nyetablerte Nordic Garden på Berganmoen har begynt å fylle opp arealene med produkter, og det er store mengder vi snakker om. Bare på dette bildet ser vi grovt regnet i overkant av 3000 paller.

Foto: Sjur G. Hasselgård

For artighets skyld regnet jeg litt på det, og hvis vi forutsetter at det er 3000 paller med 1800 liter på hver pall betyr det at vi ser 5,4 millioner liter.

Slik så det ut under anleggsperioden: Nyetablering i Lardal

Nyetablering i Lardal

Lardal ønsker nye bedrifter velkomne, og på Berganmoen er arbeidene med å klargjøre 75 mål på østsida av FV40 i full gang. Det er gledelig at det lokale firmaet Arne Engelstad har fått oppdraget.

Foto: Sjur G. Hasselgård

Det er Nordic Garden som skal etablere seg, og det er produksjonen av barkprodukter og kugjødselkompost som flyttes til et felles anlegg. Disse ble tidligere framstilt på Sky i Larvik og på Barkåker. 14 ansatte vil få sin daglige arbeidsplass her, og det er ikke små volum som skal produseres helt sør i Lardal! 110 000 kubikkmeter ferdigvare av barkprodukter, og 5000 kbm av kugjødselkompost i året er planen.

Miljøkonsekvensene er i første omgang den økte tungtrafikken dette vil medføre, men forholdene ligger tross alt bedre til rette for at det ikke blir sjenerende her, enn ved de eksisterende anleggene. Det forventes mindre trafikk totalt etter omleggingen pga. samlokalisering og fordi lagring av paller nå kan skje på samme sted som produksjonen. Avkjøringen er også mer oversiktlig på sletta her, slik at en viss trafikksikkerhetsgevinst kan hentes, men spørsmålet er vel om ikke det er på tide med en redusert fartsgrense forbi industriområdet.
At kugjødselkompost kan gi luktproblemer vet vi fra før, men bedriften skriver i kommentar til Fylkesmannen:

Ved vending av kugjødselkomposten vil det forekomme lukt, som forsvinner etter 2-3 dager når blandingen får satt seg igjen. Sammenlignet med spredning av husdyrgjødsel på landbruksarealer vil gasstap av ammoniakk være redusert (på grunn av produksjonsprosessen).

Avrenning til landskapsvernområdet med myr som omkranser Berganmoen, og til Lågen, er visstnok godt kontrollert og det vil ikke bli noen støy fra anlegget utover transport og hjullastere i produksjonen.

Vi ønsker Nordic Garden velkommen til Lardal!

Bildeserie med 13 bilder — bla ved å trykke på pilene