Velkommen til LARDAL

Viser arkivet for stikkord steinbu

Restene av ei smie

Foto: Sjur G. Hasselgård

Noen har kanskje lagt merke til disse restene av ei steinbu i Vindfjellbakkane, noen få meter nedenfor Steinsholt Pukkverk. I dag har jeg funnet ut litt mer om bakgrunnen for dette byggverket. Takk til Tore Bårnes som har fortalt. Min gjenfortelling:

“8.8.1888 ble Nils J. Steinsholt født, og da veien ble lagt om rundt 1960, bygde han dette som smie. Vel 70 år gammel stod han for alt arbeidet selv. Noen av steinene er hentet et godt stykke unna, og han fikk dem selv plassert i konstruksjonen ved hjelp av praktisk forståelse, håndmakt og en stubbebryter.
I denne steinbua hadde han esse, men selv bodde han i et lite hus ved siden av som nå er slettet med jorda. Nils var en alt-mulig-mann sånn jeg har forstått det. Han var jeger og skauhogger, og ikke minst en mekanisk tusenkunstner som lagde mye av verktøyet sitt selv.”

Om han døde, eller ble for svak til å bo der videre er jeg ikke sikker på, men ca. 1970 ble stedet stående tomt.
I dag kan vi tenke over innsatsen og energien han viste i voksen alder, når vi kjører forbi i et annet tempo enn han forholdt seg til.

November 2012:

Bildeserie med 19 bilder — bla ved å trykke på pilene

Steinbu ved pukkverket.

Merkelig nok har jeg ikke lagt merke til denne steinbua før. Den ligger på høyre side like før pukkverket i bakkene opp mot Vindfjell. Den virker ikke veldig gammel, og er ikke så voldsomt forseggjort heller, så kanskje har det fungert som varmestue for skogshoggere el.l.?

Hvis noen vet mer om dette, setter vi pris på å lære mer!

Bildeserie med 5 bilder — bla ved å trykke på pilene