Velkommen til LARDAL

Viser arkivet for stikkord svarstadkirke

Svarstad kirke

Foto:Sjur G. Hasselgård

Velkommen til bildevandring i Svarstad kirke. Kirkebygg er spennende kulturhistorie.
Kirken i Svarstad ble bygget i 1657, men det antas at det har stått kirke her siden slutten av 1100-tallet. Våpenhus og tårn kom først 1866-67. Les mer i sonen Norske kirkebygg.

Bildeserie med 19 bilder — bla ved å trykke på pilene

Svarstad kirke

I motsetning til mange andre kirker i landet, skinner det virkelig av kirken i Svarstad. Den ble restaurert for 13 år siden, og fikk nytt tak i fjor. Husker jeg ikke feil var det en donasjon fra en av bygdas innbyggere som gjorde det mulig.

Langkirken er bygd av grovt, laftet tømmer i 1657, men det antas at det har stått kirke her siden slutten av 1100-tallet. Så gamle spor finner man ikke ikke synlig i dag, men noen av gravplatene i jern minner om tidligere tider likevel. Det er en stund siden det var naturlig å skrive Laurdal, og formuleringer og skrifttype skaper et lite kikkhull tilbake i historien.

Altertavlen er fra 1664, men våpenhuset og tårnet kom først til i 1866-67. Orgelet er fra 1980 og ble montert av Nils Hammarberg fra Gøteborg. Nord for kirken står en praktfull, gammel eik. Når man står foran inngangen forstår man plasseringen. Bygningen ligger med utsikt til ferdeselsårene både fra nord og sør, og på det høyeste punktet i sentrum av hovedbygda.